✿ :: متن های زیبا :: ✿ . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2017-10-21T00:17:37+01:00 mihanblog.com دوست داشتن .. 2017-10-20T07:51:20+01:00 2017-10-20T07:51:20+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4146 نیکا بزرافشان فکرکنیم"به اینکه چگونه میشود دیگران را دوست بداریم "دنیایمان در نبود عشق و عاطفه ، نابودست ..برای دوست داشتن شاید فردا دیر باشدهمین امروز کسب و کارمان را"دوست داشتن" کنیم ...


فکرکنیم"به اینکه چگونه میشود دیگران را دوست بداریم "

دنیایمان در نبود عشق و عاطفه ، نابودست ..

برای دوست داشتن شاید فردا دیر باشد

همین امروز کسب و کارمان را

"دوست داشتن" کنیم ...عکس گل زیبا
]]>
ده جمله کوتاه و تاثیرگذار.. 2017-10-20T07:43:11+01:00 2017-10-20T07:43:11+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4145 نیکا بزرافشان ده جمله کوتاه و تاثیرگذار از استاد الهی قمشه ای 1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند...۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد... ۵- هیچ کدام از ما با "ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم... ۶- "زمان” وفاداریه آدما


ده جمله کوتاه و تاثیرگذار از استاد الهی قمشه ای 1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید..

قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...

۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...

۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند...

۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛

دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد... 

۵- هیچ کدام از ما با "ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم... 

۶- "زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه "زبان” ...

۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم

۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است... 

۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز بدار . 

]]>
اعتماد به خــــدا ..... 2017-10-18T05:48:35+01:00 2017-10-18T05:48:35+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4144 نیکا بزرافشان اعتمـــاد بـه خـــداکـوه ها را کوچــک نمی‌کنـد بالا رفتــن از آنرا آســان می‌کنــد...اعتمـــاد بـه خـــدا

کـوه ها را کوچــک نمی‌کنـد 

بالا رفتــن از آن

را آســان می‌کنــد...


]]>
وقـتـی ... 2017-10-18T05:40:44+01:00 2017-10-18T05:40:44+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4143 نیکا بزرافشان تو روزای خوشیت همه میتونن کنارت باشن ، فقط وقتی دلت گرفته باشه میفهمی کی واقعا بهت اهمیت میده :)

عکس نوشته


تو روزای خوشیت همه میتونن کنارت باشن ، 

فقط وقتی دلت گرفته باشه میفهمی 

کی واقعا بهت اهمیت میده :)
]]>
کتاب دل .... 2017-10-16T06:04:43+01:00 2017-10-16T06:04:43+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4142 نیکا بزرافشان به قول سهراب : گلی از شاخه اگر می‌چینیمبرگ‌ برگش نکنیمو به بادش ندهیملا اقل لای کتاب دلمان بگذاریمهی بخوانیم و ببوسیم و معطر بشویمشاید از باغچه‌ی کوچک اندیشه‌مان گل روید...


به قول سهراب : گلی از شاخه اگر می‌چینیم

برگ‌ برگش نکنیم

و به بادش ندهیم

لا اقل لای کتاب دلمان بگذاریم

هی بخوانیم و ببوسیم و معطر بشویم

شاید از باغچه‌ی کوچک اندیشه‌مان گل روید...عکس زیبا
]]>
معجـزه ... 2017-10-16T05:54:52+01:00 2017-10-16T05:54:52+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4141 نیکا بزرافشان اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی سکوت نکن! اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن. معجزه زندگی دیگران باش! معجزه زندگی دیگران که باشی بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود 


اگر دیدی کسی گره ای دارد 

و تو راهش را می دانی سکوت نکن

اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن

معجزه زندگی دیگران باش

معجزه زندگی دیگران که باشی 

بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود
 عکس زیبا
]]>
عــشق .... 2017-10-15T10:18:27+01:00 2017-10-15T10:18:27+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4140 نیکا بزرافشان آدمها عاشق ما نمیشوند بلکه آدمها جذب ما میشوند ...بدین معنا که ما ، در لحظه‌ای حساس حرفهایی را میزنیم که شخصی‌ نیاز به شنیدنش داشته ، در یک لحظه حساس طوری رفتار میکنیم که شخص احساس میکند تمام عمر در انتظار کسی‌ مثل ما بوده ، در یک لحظه حساس حضور ما ، وجودِ شخص را طوری کامل میکند که فکر میکند حسی که دارد نامی‌ جز عشق ندارد.بعضی از آدمها فکر میکنند که عاشق شده‌اند ، بعضی از آدمها فکر میکنند بدون وجود ما حتی یک روز دوام نمی آورند بعضی از آدمها فکرآدمها عاشق ما نمیشوند 


بلکه آدمها جذب ما میشوند ...

بدین معنا که ما ،

 در لحظه‌ای حساس حرفهایی را میزنیم که 

شخصی‌ نیاز به شنیدنش داشته ،
 
در یک لحظه حساس طوری رفتار میکنیم که 

شخص احساس میکند تمام عمر در انتظار کسی‌ مثل ما بوده ، 

در یک لحظه حساس حضور ما ، وجودِ شخص را طوری کامل میکند که 

فکر میکند حسی که دارد نامی‌ جز عشق ندارد.

بعضی از آدمها فکر میکنند که عاشق شده‌اند ،

 بعضی از آدمها فکر میکنند

 بدون وجود ما حتی یک روز دوام نمی آورند 

بعضی از آدمها فکر میکنند مکمل خود را یافته‌اند.

 اصولا آدمها زیاد فکر میکنند.

آدمها در واقع مجذوب ما میشوند  و 

پس از مدتی‌ که جذابیت ما برایشان عادی شد ، 

متوجه میشوند که چقدر جای
ِ 
عشق 

در زندگیشان خالیست.

می‌‌فهمند  در جستجوی عشق‌های واقعی‌ باید ما را ترک کنند.

تمام صحبت این است که کاش آدمها یاد بگیرند که

 "عشق پدیده‌ای حس کردنی است نه فکر کردنی".

و کاش بفهمند که بعد از رفتنشان ، 

عشقی‌ را که فکر می‌کرده‌اند دارند چه می‌کند 

با کسانی‌ که حس میکرده‌اند این عشق واقعیست...]]>
مهربان باش 2017-10-15T10:05:27+01:00 2017-10-15T10:05:27+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4139 نیکا بزرافشان اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی نا امیدش هم نکن …اگر شنونده خوبی هستیرازدار خوبی هم باش …اگر نمیتوانی زخمی را مرهم باشینمك هم نباش …یک کلام! مهربان باش 
اگر نمیتوانی 

به کسی امید بدهی 

نا امیدش هم نکن …

اگر شنونده خوبی هستی

رازدار خوبی هم باش …

اگر نمیتوانی زخمی را مرهم باشی

نمك هم نباش …یک کلام! مهربان باش http://uupload.ir/files/pps0_akbr_photo_2017-04-06_01-40-22.jpg
]]>
شب خوش 2017-10-14T14:32:38+01:00 2017-10-14T14:32:38+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4138 نیکا بزرافشان خدای خوبم،به حق این شب زیبابه حق مهربانی‌اتبه حق بزرگی و جلالتغم و غصه را از دلدوستان و عزیزانم دور کنلبشون رو خندون دردهاشون رو درمونو دلشون رو آروم ترین کنشب خوش 


خدای خوبم،


به حق این شب زیبا

به حق مهربانی‌ات

به حق بزرگی و جلالت

غم و غصه را از دل

دوستان و عزیزانم دور کن

لبشون رو خندون 

دردهاشون رو درمون

و دلشون رو آروم ترین کنشب خوش عکس زیبا شب
]]>
آشنایی .... 2017-10-14T14:29:16+01:00 2017-10-14T14:29:16+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4137 نیکا بزرافشان سابقه ی آشنایی آدم ها اصلا مهم نیست . آنچه مهم است نزدیکی روحی ست .

عکس نوشته
سابقه ی آشنایی آدم ها 

اصلا مهم نیست . 

آنچه مهم است 

نزدیکی روحی ست .]]>
خوب باش اما.... 2017-10-12T15:01:29+01:00 2017-10-12T15:01:29+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4136 نیکا بزرافشان خوب باش...!اما به اندازه ی توانت....!!!منتش را هم روی کسی نگذار...!خوب بودن یا نبودن،انتخاب توست...می توانی باشی یا نباشی...!امااگر انتخابت خوب بودن استدر انتخابت بمان....ادامه بده....اما منتظر نباش برایت کف بزنند...انتظار تلافی هم نداشته نباش....!!خیلیها با خوبی ات غریبی می کنند چون بلد نیستن جواب خوبی را بدهند....یاد نگرفته اند...می ترسند....!!!خیلیها هم نه....!بلدند چکار کنن که تو خوبتر شوی....!!!اما تو فقطتا جایی که توانش را داری در راهت بمان....تقلا نکن بیشتر از خودت باشی...اگ


خوب باش...!

اما به اندازه ی توانت....!!!

منتش را هم روی کسی نگذار...!


خوب بودن یا نبودن،

انتخاب توست...

می توانی باشی یا نباشی...!


اما

اگر انتخابت خوب بودن است

در انتخابت بمان....

ادامه بده....


اما 

منتظر نباش برایت کف بزنند...

انتظار تلافی هم نداشته نباش....!!


خیلیها با خوبی ات غریبی می کنند 

چون بلد نیستن جواب خوبی را بدهند....

یاد نگرفته اند...

می ترسند....!!!


خیلیها هم نه....!

بلدند چکار کنن که تو خوبتر شوی....!!!


اما تو فقط

تا جایی که توانش را داری در راهت بمان....

تقلا نکن بیشتر از خودت باشی...

اگر خوب بودنت را 

با تقلا حفظ کنی زود خسته می شوی....

می رنجی....

توقع برگشت داری....

همش دلت می خواهد 

جواب دوست داشتنت...

خواستنت...

مهرت....

لبخندت...

چیزی باشد درست اندازه ی مهربانیت.....!!!


اما

مهربانی که اندازه ندارد....!!!

چیز بی اندازه را هم 

که نمی شود پیمانه زد.....

شمرد....

حساب کرد.....!!!حالا بنشین با خودت فکر کن...!

فکر کن و ببین می توانی

خوب باشی و در خوب بودنت بی انتظار...
عکس گل زیبا
]]>
عـ ـشـ ــق 2017-10-11T10:31:53+01:00 2017-10-11T10:31:53+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4135 نیکا بزرافشان کینهٔ هیچکس را به دلتان راه ندهیدچون آدم را آلوده می کندما اگر کینه ای بخواهیم بورزیم باید به آن بدیهایی که دردرون خودمان هست کینه بورزیم.به جای کینهبه هم عشق بورزیم 


کینهٔ هیچکس را 

به دلتان راه ندهید

چون آدم را آلوده می کند

ما اگر کینه ای بخواهیم بورزیم 

باید به آن بدیهایی که در

درون خودمان هست کینه بورزیم.


به جای کینه

به هم عشق بورزیم 


عکس زیبا
]]>
سفر ... 2017-10-09T11:27:39+01:00 2017-10-09T11:27:39+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4134 نیکا بزرافشان تا جایی كه می توانید سفر كنیدبه دور دست ترین جاهایی كه می توانید بروید.تا زمانی كه می توانید.یادتان باشد، زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست! 


تا جایی كه می توانید سفر كنید

به دور دست ترین جاهایی كه می توانید بروید.

تا زمانی كه می توانید.یادتان باشد، 

زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست! عکس کارتونی زیبا
]]>
ساده تر .. 2017-10-09T11:24:09+01:00 2017-10-09T11:24:09+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4133 نیکا بزرافشان باور کنین هر چی ساده تر باشین قشنـــگ ترین :)

عکس نوشته

باور کنین هر چی ساده تر باشین 

قشنـــگ ترین :)
]]>
خودت را ورق بزن ... 2017-10-08T04:30:53+01:00 2017-10-08T04:30:53+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4132 نیکا بزرافشان خودت را ورق بزنگاهى خودت را مثل یک کتاب ورق بزن،انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. بین بعضی حرفهایت "کاما"  بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ.      

خودت را ورق بزن

گاهى خودت را مثل یک کتاب ورق بزن،

انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. 

بین بعضی حرفهایت "کاما"  بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .

پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" 

و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .

تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... 

حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ.


      

]]>